דמגנע
دمغنع
دمگەنع
DamGana

The Damgana and
the Arab Caliphates